MĀSAS PALĪGS/SANITĀRS 5.ĶIRURĢIJAS NODAĻĀ (0,5 slodze)

Sanitārs, māsu palīgs
Ķirurģijas klīnika
24h