Marija Klindžāne

Klindžāne

Specializācijas

Kataraktas ķirurģija
Lāzerterapija

Izglītība un kvalifikācija

"Rīgas Medicīnas institūtu (tagad - Rīgas Stradiņa universitāte) sertificēta oftalmoloģijas specialitātē. "
Stažējusies Zviedrijas, Dānijas, Maskavas vadošajās klīnikās, piedalījusies kongresos un kursos Austrijā, Vācijā, Norvēģijā, Spānijā, ASV, Meksikā u.c.