LABORATORIJAS ĀRSTS

ārsts
Laboratorija
dežūrdarbs