Izmaiņas maksas pakalpojumu cenrādī

13. Novembris

Ar 2019. gada 1. janvāri, lai vienkāršotu maksas pakalpojumu cenrādi, tiek grozītas ambulatoro maksas konsultāciju cenas. Turpmāk Slimnīcā būs sekojošas cenas maksas ambulatorajām konsultācijām:

Pakalpojuma nosaukums

Cena, EUR

Sertificēta speciālista konsultācija

40,00

Ārstniecības struktūrvienības vadītāja, vai klīniskā virsārsta vai dr. med. konsultācija

50,00

Profesora/ dr. med. konsultācija

75,00

Ārstu: Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas, logopēda, neatliekamās medicīnas, optiķa konsultācija

15,00

Sertificētu ārstu: Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas, logopēda, neatliekamās medicīnas, optiķa konsultācija

25,00

Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas, logopēda, neatliekamās medicīnas, optiķa ārstniecības struktūrvienības vadītāja, vai klīniskā virsārsta konsultācija

30,00

Māsas, vecmātes konsultācija

15,00