INTERNĀ VAI ĶIRURĢISKĀS APRŪPES MEDICĪNAS MĀSA 41.Diferenciālās diagnostikas nodaļā

Māsa
Internās medicīnas klīnika
8:00-8:00 (24h)