Specializācijas

Vispārējā un reģionālā anestēzija
Pacientu konsultēšana pirms anestēzijas un pēcoperācijas analgēzija
Intensīvā terapija un reanimācija

Izglītība un kvalifikācija

1973.g. - Absolvēta Rīgas Medicīnas institūta vispārējās ārstniecības (medicīnas) fakultāte
1973. -1974. gads - Specializācijas kursi Anestezioloģijā un reanimatoloģijā, Rīgas medicīnas institūts
1999. - 2003.gads - Eiropas Anestezioloģijas Izglītības fonda rīkoto kvalifikācijas celšanas kursu cikls (Certificate that has completed the series of Continuing Education in Anaesthesia Courses organised by the F.E.E.A.)
2007. g. Wayne State University (Detroita,ASV) – Reģionālās anestēzijas hand on kursi. 2004- 2009.g. Eiropas Anestezioloģijas Izglītības komitejas (CEEA) rīkoto kvalifikācijas celšanas 6-gadīgo kursu cikls
2016. gads - Eiropas Anestezioloģijas Izglītības komitejas (CEEA) rīkoto kvalifikācijas celšanas kurss “Respiratory and thorax"
Ikgadējie kvalifikācijas celšanas kursi" Euroanaesthesia", "WFSA", Starptautisko Baltijas valstu kongresu ietvaros specialitātē
Kopš 1982. gads - medicīnas zinātņu kandidāts
Kopš 1992. gads - Dr.med.
Kopš 1996. gads - Dr.habil.med.
433 zinātniskās publikācijas, 16 izgudrojumi

Dalība organizācijās

Biedrības „Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācija” prezidents
Latvijas Sāpju izpētes biedrības Sertifikācijas komisijas loceklis
Eiropas Anestezioloģijas biedrības Padomes (ESA Council) loceklis (ievēlēts 2014.g. 1.aprīlī)
Eiropas Anestezioloģijas Akadēmijas (EAA) loceklis (ievēlēts 1996.g. 28.augustā)
Eiropas eksāmena anestezioloģijā un intensīvajā terapijā (EDAIT I) komisijas loceklis
Eiropas Anestezioloģijas biedrības (ESA) loceklis
u.c.