Specializācijas

Kardioloģija
Intensīvā terāpija
Aritmoloģija

Izglītība un kvalifikācija

Klīniskā ordinatūra internājā medicīnā
Kursi aritmoloģijā (Kauņa, Lietuva)
Kursi invazīvā kardioloģijā (Helsinku Universitāte)

Dalība organizācijās

Latvijas Kardiologu Biedrība, valdes loceklis
Eiropas Kardiologu Biedrība, akūtās kardioloģijas darba grupas biedrs