ĀRSTS-SPECIĀLISTS (Primārās veselības aprūpes ārsts)

ārsts, neatliekamā medicīna
Neatliekamās medicīnas centrs
dežūras (12h)