ĀRSTS-SPECIĀLISTS NEATLIEKAMĀS MEDICĪNAS CENTRĀ

ārsts, neatliekamā medicīna
Neatliekamās medicīnas centrs
dežūras (12h vai 24h)