15. februārī Starptautisks seminārs pneimonoloģijā

13. Februāris

2018. gada 15. februārī RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā notiks starptautisks seminārs pneimonoloģijā. Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par plaušu slimību aktualitātēm - plaušu vēzis, tā diagnostikas un mazinvazīvās ārstēšanas metodes, plaušu bojājums HIV inficētiem pacientiem, jaunākais HOPS medikamentozā un nemedimentozā ārstēšanā.

Kurss paredzēts jomas profesionāļiem – pneimonologiem, onkologiem, internās medicīnas speciālistiem un šo jomu rezidentiem.

Kursu pasniegs vieslektori no Otto Vāgnera slimnīcas (Vīne, Austrija) – profesors Arschang Valipour un Michael Meilinger sadarbībā ar Latvijas speciālistiem.

PROGRAMMA